Valdes, Zachary, Sam Houston State University, United States